वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

आवेदन फाराम डाउनलोड गर्नुहोस । (.doc file)

आवेदन फाराम डाउनलोड गर्नुहोस । (.pdf file)

उद्यमी सम्मान पुरस्कार कार्यविधि पहिलो संशोधन समेत