MDAC बैठक तथा प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न- प्रेस विज्ञप्ती