विज्ञप्ति

(आर्थिक वर्ष २०७६।0७७ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठक (MDAC) तथा वार्षिक समीक्षा सम्पन्न सम्बन्धमा)                                                                                                                                                            २०७७ श्रावण १६

माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्री रामेश्वर राय यादवज्यूको अध्यक्षतामा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट आ.व. २०७६/0७७मा सञ्चालित वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठक (MDAC) तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा आज सम्पन्न भयो।उक्त कार्यंक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरु लगायत अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

सो समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख तथा शाखा प्रमुख एवं मातहतका निकायहरुका विभागीय प्रमुखहरुबाट आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक आयोजना/कार्यक्रमहरुको समग्र भौतिक र वित्तीय प्रगति, माइलस्टोनको प्रगति र भएका मुख्य क्रियाकलापहरुको प्रस्तुति भएको थियो । आ.व. २०७६/७७ मा  यस मन्त्रालय अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना (P1) का ८ वटा र दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना (P2) को ३ गरी कूल ११ वटा रहेका छन।उक्त कार्यक्रममा कूल बजेट रू. 6,4०,५२,००,०००। विनियोजित रहेकोमा चालुतर्फ रु. ३,०८,३९,००,०००। र पूँजीगततर्फ रु. ५,८१,००,०००। खर्च प्रगति भई समग्र वित्तीय प्रगति ४९ प्रतिशत भएको  छ । वैदेशिक सहायता तर्फको बजेट प्राप्त नभएकाले सो प्रगति कम देखिएको छ । साथै यस मन्त्रालय अन्तर्गतको आ.व. २०७६/७७ को 14४ वटा माइलस्टोन मध्ये ८८ सम्पन्न तथा ४५ आशिंक सम्पन्न रही कूल संख्याको ७५ प्रतिशत कार्य प्रगति हासिल भएको छ ।मन्त्रालयको वेरुजु फर्छ्यौट ५५.५0 प्रतिशत र गुनासो व्यवस्थापनमा ७२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कामको लागि पारिश्रमिकतर्फ ६०,0६० जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १,६८,८७० जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन।

मन्त्रालय र मातहतको प्रस्तुति माथि राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव श्री किशोर जोशीले टिप्पणी गर्दै रोजगारी तथा सीप विकासमा केन्द्रित रही दीर्घकालीन लक्ष्य र पन्ध्रौ योजनाका सूचक अनुसारका रणनीति हाँसिल गर्न थप क्रियाशीलता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव श्री दिलिपकुमार गौतमले बजेट विनियोजन अनुरुप कार्यान्वयनमा समेत नतिजामुखी रहन प्रभावकारिता जरुरत रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्रालयका सचिव श्री तोयम रायाले प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विगतको अनुभवको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा थप प्रगति हासिलका लागि दृढतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिनुभयो । समीक्षा बैठकमा माननीय मन्त्री श्री रामेश्वर राय यादवले कोभिड१९ का बाबजुद सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न निकायहरुबाट उठान भएका भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, विधि र प्रविधिमा सुधार गरी रोजगारी व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्ध विकास तथा सामाजिक सुरक्षाका दायरा बढाउने गरी समन्वयात्मक रुपमा कार्यतालिका सहित परिणाममूखी कार्यान्वयनमा सक्रिय रहन निर्देशन दिनुभयो ।

 

Best Regards,

सुमन घिमिरे,  सहसचिव/प्रवक्ता

नेपाल सरकार, श्रम राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौं