माननीय मन्त्रीज्यू र प्रतिनिधिमण्डलको मौरिसस भ्रमणसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति