बालश्रम विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना सन्देश