सूचना

क्र.स. मिति शीर्षक फाइल
१८ मंसिर २०८०, सोमवार जानकारी गराइएको सम्बन्धमा ।
१५ मंसिर २०८०, शुक्रवार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचीकरण नवीकरणको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना - २०८०/०८/१५
१२ मंसिर २०८०, मङ्गलवार वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा - २०८०/०८/०६
१० मंसिर २०८०, आइतवार बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदानको लागि पुनः प्रस्ताव माग गरिएको सम्वन्धमा ।
२४ कार्तिक २०८०, शुक्रवार वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा - Japan/JICA - २०८०/०७/२३
२२ असोज २०८०, सोमवार सूचना २०८०/०६/२२
२२ असोज २०८०, सोमवार वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा - २०८०/०६/१९
९ असोज २०८०, मङ्गलवार श्रम सहचारी छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२६ भदौ २०८०, मङ्गलवार विषयवस्तुको ज्ञान तथा प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना
१० १९ भदौ २०८०, मङ्गलवार वैदेशिक अधययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा - २०८०/०५/१३