सूचना

क्र.स. मिति शीर्षक फाइल
१५ असार २०७९, बुधवार वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
१२ असार २०७९, आइतवार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्थाहरुको नवीकरण गरिएको सूचना ।
२० जेठ २०७९, शुक्रवार वैदेशिक रोजगार बोर्डको रिक्त हुने कार्यकारी निर्देशक पदको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
११ जेठ २०७९, बुधवार काउन्सेलर(श्रम) तथा श्रम सहचारी छनौट सम्बन्धी सूचना ।
२५ वैशाख २०७९, आइतवार Online Quiz Competition 2079 मा सहभागी गराइदिने सम्बन्धमा ।
१९ वैशाख २०७९, सोमवार सूचना २०७९।०१।१९
२५ चैत २०७८, शुक्रवार विषयवस्तुको ज्ञान तथा प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना ।
२१ चैत २०७८, सोमवार वैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ।
२७ फागुन २०७८, शुक्रवार EROPA Conference समबन्धी सूचना ।
१० ८ फागुन २०७८, आइतवार वैदेशिक अध्य्यन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।