सूचना

क्र.स. मिति शीर्षक फाइल
२ कार्तिक २०७९, बुधवार बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।
२७ असोज २०७९, बिहिवार बेरुजु फर्स्यौट कार्ययोजना सम्बन्धमा ।
१२ असोज २०७९, बुधवार विषयवस्तुको ज्ञान तथा प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी सूचना-2079-06-12
२९ भदौ २०७९, बुधवार JDS(2023) छात्रवृत्ति सम्बन्धमा
२९ भदौ २०७९, बुधवार वैदेशिक अध्ययन-तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धमा-2079-05-29
९ भदौ २०७९, बिहिवार UK Health Care
७ भदौ २०७९, मङ्गलवार बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
२० साउन २०७९, शुक्रवार काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनोटका लागि निवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
१५ साउन २०७९, आइतवार उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
१० ३० असार २०७९, बिहिवार बैदेशिक अध्ययन, तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।