सूचना / सूचना

क्र.स. मिति शीर्षक फाइल
२५ वैशाख २०७९, आइतवार Online Quiz Competition 2079 मा सहभागी गराइदिने सम्बन्धमा ।
१९ वैशाख २०७९, सोमवार सूचना २०७९।०१।१९
२५ चैत २०७८, शुक्रवार विषयवस्तुको ज्ञान तथा प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना ।
२१ चैत २०७८, सोमवार वैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ।
२७ फागुन २०७८, शुक्रवार EROPA Conference समबन्धी सूचना ।
८ फागुन २०७८, आइतवार वैदेशिक अध्य्यन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
५ फागुन २०७८, बिहिवार आशयपत्र (EOI) स्वीकृत भएको सूचना सम्बन्धमा ।
२० माघ २०७८, बिहिवार काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनौटका लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७८-१०-२०)
२० माघ २०७८, बिहिवार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-१०-१९)
१० १९ माघ २०७८, बुधवार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । (२०७८-१०-१९)