विज्ञप्ति

(बोर्ड सदस्यको राजिनामा स्वीकृति र रिक्त सम्बन्धमा)

२०७७ श्रावण २

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम गठन भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रिक्त रहेका सदस्यहरुमा  माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७७/३/१९ को निर्णय बमोजिम श्री कैलाश खड्का र श्री हेम बहादुर गुरुङ्गलाई मनोनित गरिएकोमा मिति २०७७/४/१ को निर्णयानुसार श्री कैलाश खड्काले सदस्य पदबाट राजिनामा दिनु भएकोले सो राजिनामा स्वीकृत भएको र श्री हेम बहादुर गुरुङले पदमा रहन असमर्थता जनाउनु भएकोले सो पद रिक्त रहने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।