प्रेस विज्ञप्ति

/प्रेस विज्ञप्ति

June 2019

May 2019

April 2019

February 2019

प्रेस विज्ञप्ति

2019-02-08T21:34:04+00:00February 7th, 2019|Press Release, प्रेस विज्ञप्ति|

औपचारिक माध्यमबाट विप्रषण भित्र्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति ।

January 2019

December 2018