प्रेस विज्ञप्ति

/प्रेस विज्ञप्ति

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगतिका सम्बन्धमा प्रत्रकार सम्मेलन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगतिका सम्बन्धमा प्रत्रकार सम्मेलन प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमको [...]

प्रेस विज्ञप्ति

औपचारिक माध्यमबाट विप्रषण भित्र्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति ।

By |2019-02-08T21:34:04+00:00February 7th, 2019|Press Release, प्रेस विज्ञप्ति|Comments Off on प्रेस विज्ञप्ति