• English
 • Nepali
 •  
 • मा. गोकर्ण विष्ट

  मन्त्री,श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
 • श्री महेश प्रसाद दहाल

  सचिव,श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

परिचय

मन्त्रालयको स्थापना

 • श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालय: वि.स. २०३८ साल
 • श्रम मन्त्रालय: वि.स. २०५२
 • श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय: वि.स. २०५७
 • श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय: वि.स. २०६९

मुलुकमा बढ्दो औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको विकाससँगै रोजगारदाता तथा कामदारहरुवीच परस्पर विश्वास र लाभमा आधारित सुमधुर श्रम सम्बन्धको स्थापना एवं विकास हुनु आवश्यक हुन्छ।

News

Press release- UAE Ambassador 2075.04.08

Press release- UAE Ambassador 2075.04.08

संगठन संरचना

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संगठन संरचना

काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी नियुक्तिका लागि न...

काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी नियुक्तिका लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

०७२।७३को नविकरण निवेदन दर्ता गरेका स्वास्थ्य संस्थ...

यस मन्त्रालयमा सुचिकृत ०७२।७३ को नविकरणका लागि निवेदन दर्ता गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरु

संस्थागत रुपमा बैदेशिक रोजगारका लागि खुल्ला गरिएका...

नेपाल सरकारबाट संस्थागत रुपमा बैदेशिक रोजगारका लागि खुल्ला गरिएका देशहरुको नामावली

Latest Notice

View All

News and Events

View All

Program and Achievment

श्रम सहचारी छनौट तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७३
View All

Public Announcement

न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको सम्बन्धमा ।
View All

Spoke Person

Information Officer

No data to display .........

Photo Gallery

विदेशमा कामगरी फर्किएका उद्ममी राष्ट्रिय सम्मान
Courtesy meeting with Japanese Ambassador
Courtesy meeting with Qatari Ambassador
Courtesy meeting with UAE AmbassadorCourtesy meeting with UAE Ambassador

Video Gallery

View All

Public Poll

वैदेशिक रोजगारीमा जादा श्रम स्वीकृति लिने प्रणाली लाई online मा लैजानु

Copyright © 2015. All Rights Reserved.