राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदको पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्वानको सूचना - २०८०|०९|२७

राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदको पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्वानको सूचना - २०८०|०९|२७ |

मिति: २७ पुष २०८०, शुक्रवार हिट: ६४७

राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदको पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्वानको सूचना - २०८०|०९|२७