वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि नि:शुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि नि:शुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना |

मिति: १२ पुष २०८०, बिहिवार हिट: ११०९

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि नि:शुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना