२०८०-८१ देखि लागु हुने न्यूनतम पारिश्रमिक

२०८०-८१ देखि लागु हुने न्यूनतम पारिश्रमिक |

मिति: ३२ साउन २०८०, बिहिवार हिट: १९८४

२०८०-८१ देखि लागु हुने न्यूनतम पारिश्रमिक