राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउने सम्बन्धमा । |

मिति: १६ वैशाख २०८०, शनिवार हिट: ५६४

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।