प्रेस विज्ञप्ति

/प्रेस विज्ञप्ति

April 2019

February 2019

प्रेस विज्ञप्ति

2019-02-08T21:34:04+00:00February 7th, 2019|Press Release, प्रेस विज्ञप्ति|

औपचारिक माध्यमबाट विप्रषण भित्र्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति ।

January 2019

December 2018

November 2018

प्रेस विज्ञप्ति

2018-11-19T17:57:03+00:00November 18th, 2018|प्रेस विज्ञप्ति|

काठमाडौमा आयोजित कोलम्बो प्रोसेसको छैटौ मन्त्रिस्तरीय परामर्श वैठकका सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति
डाउनलोड गर्नुहोस

October 2018