Videos

सूचना तथा मिडिया

श्रम कार्यालयमा मन्त्रीको छड्के, एक घण्टा लाइनमै बसे, समस्या हेरे, कमचारीलाई भने रुखो नबोल्नु |

2022-06-24 03:48:44

अनलाइन श्रम स्वीकृति लिन यसरी गर्नुहोस् प्रक्रिया

2022-06-24 03:44:36