Videos

सूचना तथा मिडिया

स्थानीय तहमा एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाह

2023-05-21 13:48:47

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका सुधारहरु

2023-02-09 19:20:25

सीप विकासमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयको भूमिका

2022-10-11 14:55:16

अनलाइनबाट पुन श्रम स्वीकृति लिने तरिका

2022-06-24 03:48:44

अनलाइन श्रम स्वीकृति लिन यसरी गर्नुहोस् प्रक्रिया

2022-06-24 03:44:36