कार्यविधि

क्र.स. मिति शीर्षक फाइल
२१ असार २०७९, मङ्गलवार सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७९ (स्वीकृत मिति २०७९ असार २१)
१ साउन २०७८, शुक्रवार सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन वित्तीय मार्गदर्शन आ.व. २०७८।७९
२ चैत २०७७, सोमवार सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी तीन वर्षे कार्ययोजना, २०७७
२३ मंसिर २०७७, मङ्गलवार बालश्रममुक्त स्थानीय तह धोषणा कार्यविधि २०७७
१ वैशाख २०७७, सोमवार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७
८ फागुन २०७६, बिहिवार विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमी राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६(पहिलो संशोधन २०७८ समेत)
१४ कार्तिक २०७६, बिहिवार कार्यस्थलमा-आधारित-एप्रेन्टिशिप-तालिम-कार्यविधि-२०७६
८ साउन २०७६, बुधवार अभिमुखीकरण तालिम संचालन कार्यविधि-२०७६
२२ वैशाख २०७६, आइतवार कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि)-२०७६
१० १६ वैशाख २०७६, सोमवार रोजगारमुलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि-२०७५