स्वतःस्फुर्त प्रकाशन

क्र.स. मिति शीर्षक फाइल
२२ माघ २०८०, सोमवार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी निमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० कार्तिक १ गतेदेखि २०८० पुस मसान्तसम्म)
२३ कार्तिक २०८०, बिहिवार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी निमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० श्रावण १ गतेदेखि २०८० असोज मसान्तसम्म)
३० साउन २०८०, मङ्गलवार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० वैशाख १ गतेदेखि २०८० असार मसान्तसम्म)
७ जेठ २०८०, आइतवार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ माघ १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म
२७ माघ २०७९, शुक्रवार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ कार्तिक १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म
२३ कार्तिक २०७९, बुधवार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ श्रावण १ गतेदेखि २०७९ असोज मसान्तसम्म
१२ साउन २०७९, बिहिवार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ बैशाख १ गतेदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म