वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना । |

मिति: १५ असार २०७९, बुधवार हिट: ८६

वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना ।