श्री बिनोद के.सी.
श्री बिनोद के.सी.

सचिव

Email : binod.kc@nepal.gov.np

श्री रामचन्द्र ढकाल
श्री रामचन्द्र ढकाल

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यकम

सह-सचिव

Email : ramchandra.dhakal@nepal.gov.np

श्री प्रकाश दाहाल
श्री प्रकाश दाहाल

श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा

सह-सचिव

Email : pdahal2020@gmail.com

श्री सुमन घिमिरे
श्री सुमन घिमिरे

प्रशासन महाशाखा

सह-सचिव एवं प्रवक्ता

Email:-gsuman2005@gmail.com
Contact No:- 4211678 mobile no.: 9840610630

 श्री उमेश ढुङ्गाना
श्री उमेश ढुङ्गाना

राेजगार समन्वय महाशाखा

सह-सचिव

श्री प्रदिपराज अधिकारी
श्री प्रदिपराज अधिकारीसूचना अधिकारी

राेजगार समन्वय तथा सुचना शाखा

उप-सचिव

Email : …
Contact No:01-4211963

श्री कविन्द्र नेपाल
श्री कविन्द्र नेपाल

श्रम सम्वन्ध शाखा

उप-सचिव

Contact No: 4211791

श्री दिपक ढकाल
श्री दिपक ढकाल

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा

उप-सचिव

Email : deepak.dhakal@nepal.gov.np
Contact No: 4200476

श्री रेशम राज सिग्देल
श्री रेशम राज सिग्देलउप सचिव (कानून)

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
उप-सचिव (कानुन)

Email : resham.sigdel@nepal.gov.np

Contact No:01-4211942

श्री केशव सुवेदी
श्री केशव सुवेदी

नीति,योजना,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

उप-सचिव

Email : sr.qusav@gmail.com
Contact No:01-4211957

डा. लोकनाथ भुसाल
डा. लोकनाथ भुसाल

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यकम

उप-सचिव

Email : lokanath.bhusal@nepal.gov.np

Contact No:01-4200477

श्री सुजन जोजिजु
श्री सुजन जोजिजु

बालश्रम निवारण तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा शाखा

ब.का.नि.

Email : sujan.jojiju@nepal.gov.np

Contact no: 01-4211984

श्री कल्पना श्रेष्ठ
श्री कल्पना श्रेष्ठ

सीप विकास तथा तालिम शाखा

उप-सचिव

Contact no: 01-4211984

श्री युवराज खतिवडा
श्री युवराज खतिवडा

प्रशासन शाखा

उप-सचिव

Email : yubraj.khatiwada@nepal.gov.np
Contact No:01-4211733

श्री मोहन निरौला
श्री मोहन निरौला

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यकम

उप-सचिव

Email :

Contact No:01-421100477

श्री सुशिला अर्याल
श्री सुशिला अर्यालउप सचिव

श्रमिक कल्याण शाखा

उप-सचिव

Contact No: 4211791

श्री राजेश्वरी सापकोटा
श्री राजेश्वरी सापकोटाशाखा अधिकृत
बालश्रम निवारण तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा शाखा
श्री बालकृष्ण थापाशाखा अधिकृत
प्रशासन शाखा Contact No:01-4211733
श्री प्रकाश पन्थी
श्री प्रकाश पन्थीशाखा अधिकृत
मा. मन्त्रीज्यूको सचिवालय
Email : prakash.panthi@nepal.gov.np
4211959
श्री विपना ज्ञवाली
श्री विपना ज्ञवालीशाखा अधिकृत
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
Email : bipana.gyawali@nepal.gov.np
4200477
श्री प्रेम शर्मा
श्री प्रेम शर्माकम्प्युटर अधिकृत
रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखा
श्री हेम कुमार अधिकारी
श्री हेम कुमार अधिकारीशाखा अधिकृत
रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखा
श्री विनिता भट्टराई
श्री विनिता भट्टराईशाखा अधिकृत
नीति, योजना , अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा
श्री राजन भट्टराई
श्री राजन भट्टराईशाखा अधिकृत
नीति,योजना,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा
Email : info@moless.gov.np
4211957
श्री राज कुमारी खत्री
श्री राज कुमारी खत्रीशाखा अधिकृत
श्रमिक कल्याण शाखा

Email : rajkumari.khatri@nepal.gov.np

श्री विष्णु प्रसाद पोखरेल
श्री विष्णु प्रसाद पोखरेललेखा अधिकृत
आर्थिक प्रशासन शाखा
Email :
श्री
श्री नायव सुब्बा
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
Email : info@moless.gov.np
श्री बिनोद शर्मा
श्री बिनोद शर्माकम्प्युटर अपरेटर
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
Email : info@moless.gov.np
श्री रुपेशरी श्रेष्ठ
श्री रुपेशरी श्रेष्ठलेखापाल
आर्थिक प्रशासन शाखा
Email : info@moless.gov.np
श्री नरेश गुरुङ
श्री नरेश गुरुङकम्प्युटर अपरेटर
प्रशासन शाखा
Email : admin@moless.gov.np
4211936
श्री दुर्गा बहादुर भुजेल
श्री दुर्गा बहादुर भुजेलकार्यालय सहायक
प्रशासन शाखा
Email : info@moless.gov.np
श्री अर्जुन बहादुर बुढाथोकी
श्री अर्जुन बहादुर बुढाथोकीकार्यालय सहायक
प्रशासन शाखा
Email : info@moless.gov.np
श्री नानी मैयाँ थापा मगर
श्री नानी मैयाँ थापा मगरकार्यालय सहायक
Email : info@moless.gov.np
श्री गंगा कपाली
श्री गंगा कपालीकार्यालय सहायक
Email : info@moless.gov.np
श्री बुद्दि बहादुर भुजेल
श्री बुद्दि बहादुर भुजेलकार्यालय सहयोगी
Email : info@moless.gov.np