108, 2019

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगतिका सम्बन्धमा प्रत्रकार सम्मेलन

August 1st, 2019|0 Comments

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगतिका सम्बन्धमा प्रत्रकार सम्मेलन प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमको हालसम्म प्राप्त प्रगतिको विवरण ।  कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयाेजनाका तस्वीरहरु । 

702, 2019

प्रेस विज्ञप्ति

February 7th, 2019|Comments Off on प्रेस विज्ञप्ति

औपचारिक माध्यमबाट विप्रषण भित्र्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति ।