3107, 2020

विज्ञप्ति – आर्थिक वर्ष २०७६।0७७ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठक (MDAC) तथा वार्षिक समीक्षा सम्पन्न सम्बन्धमा ।

July 31st, 2020|0 Comments

विज्ञप्ति (आर्थिक वर्ष २०७६।0७७ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठक (MDAC) तथा वार्षिक समीक्षा सम्पन्न सम्बन्धमा)                                          [...]

1707, 2020

विज्ञप्ति (बोर्ड सदस्यको राजिनामा स्वीकृति र रिक्त सम्बन्धमा)

July 17th, 2020|0 Comments

विज्ञप्ति (बोर्ड सदस्यको राजिनामा स्वीकृति र रिक्त सम्बन्धमा) २०७७ श्रावण २ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम गठन भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रिक्त रहेका सदस्यहरुमा  माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७७/३/१९ को निर्णय बमोजिम श्री कैलाश खड्का [...]

1607, 2020

विज्ञप्ति (वेरोजगार व्यक्तिले गाउँपालिका तथा नगरपलिकाको वडामा निवेदन दिने समयावधि सम्बन्धमा)

July 16th, 2020|0 Comments

विज्ञप्ति (वेरोजगार व्यक्तिले गाउँपालिका तथा नगरपलिकाको वडामा निवेदन दिने समयावधि सम्बन्धमा) २०७७ असार ३१ आ.व. २०७७/७८ मा रोजगार सेवा केन्द्रमा वेरोजगार व्यक्तिले निवेदन दिने तथा छानविन गरी सूचिकरण गर्ने कार्य २०७६ चैत्र १ देखि प्रारम्भ भएता [...]

207, 2020

विज्ञप्ति (बिदामा आएकालाई र पुनः श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी वैदेशिक रोजगारमा जान स्वीकृति दिएको सम्बन्धमा)

July 2nd, 2020|0 Comments

कोभिड-१९ महामारीको कारण नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिने कार्य स्थगित रहेकोमा मिति २०७७/३/१५ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट देहायबमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छः (१)  बिदामा नेपाल आएका तथा भीषा [...]

1806, 2020

प्रेस विज्ञप्ति (विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने सम्बन्धमा )

June 18th, 2020|0 Comments

प्रेस विज्ञप्ति (विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने सम्बन्धमा ) २०७७ असार ४ नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७७/२/१२ को निर्णयानुसार "कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन [...]

2804, 2020

प्रेस विज्ञप्ती (इपिएस प्रणाली अन्तर्गत काम गर्ने बिदामा रहेका व्यक्तिलाई स्वेच्छाले कोरिया जान स्वीकृति)

April 28th, 2020|0 Comments

इपिएस प्रणाली अन्तर्गत काम गर्ने बिदामा रहेका व्यक्तिलाई स्वेच्छाले कोरिया जान स्वीकृति ।

3103, 2020

-प्रेस विज्ञप्ति २०७६।१२।१८ (कोभिड-१९ भाइरसको संक्रमणका कारणबाट प्रभावित भएका क्षेत्रलाई राहत कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिएको सम्बन्धमा)

March 31st, 2020|0 Comments

कोभिड-१९ भाइरसको संक्रमणका कारणबाट प्रभावित भएका क्षेत्रलाई राहत कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिएको सम्बन्धमा (प्रेस विज्ञप्ति २०७६।१२।१८)   कोभिड १९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०७६

2902, 2020

माननीय मन्त्रीज्यू र प्रतिनिधिमण्डलको मौरिसस भ्रमणसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

February 29th, 2020|0 Comments

माननीय मन्त्रीज्यू र प्रतिनिधिमण्डलको मौरिसस भ्रमणसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

1402, 2020

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान निकासा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति

February 14th, 2020|0 Comments

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान निकासा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति (सशर्त अनुदानको विवरण)  २०७६ फागुन २  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका [...]