312, 2021

प्रेस विज्ञप्ति

December 3rd, 2021|0 Comments

नेपाल र कतार सरकारका बीच संयुक्त समितिको बैठक नेपालको आयोजनामा काठमाण्डौमा आज सम्पन्न भयो ।  

2101, 2021
1211, 2020

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान निकासा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

November 12th, 2020|0 Comments

विज्ञप्ति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान निकासा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति   २०७७ कार्तिक २६ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई कामका [...]

3107, 2020

विज्ञप्ति – आर्थिक वर्ष २०७६।0७७ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठक (MDAC) तथा वार्षिक समीक्षा सम्पन्न सम्बन्धमा ।

July 31st, 2020|0 Comments

विज्ञप्ति (आर्थिक वर्ष २०७६।0७७ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठक (MDAC) तथा वार्षिक समीक्षा सम्पन्न सम्बन्धमा)                                          [...]

1707, 2020

विज्ञप्ति (बोर्ड सदस्यको राजिनामा स्वीकृति र रिक्त सम्बन्धमा)

July 17th, 2020|0 Comments

विज्ञप्ति (बोर्ड सदस्यको राजिनामा स्वीकृति र रिक्त सम्बन्धमा) २०७७ श्रावण २ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम गठन भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रिक्त रहेका सदस्यहरुमा  माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७७/३/१९ को निर्णय बमोजिम श्री कैलाश खड्का [...]

1607, 2020

विज्ञप्ति (वेरोजगार व्यक्तिले गाउँपालिका तथा नगरपलिकाको वडामा निवेदन दिने समयावधि सम्बन्धमा)

July 16th, 2020|0 Comments

विज्ञप्ति (वेरोजगार व्यक्तिले गाउँपालिका तथा नगरपलिकाको वडामा निवेदन दिने समयावधि सम्बन्धमा) २०७७ असार ३१ आ.व. २०७७/७८ मा रोजगार सेवा केन्द्रमा वेरोजगार व्यक्तिले निवेदन दिने तथा छानविन गरी सूचिकरण गर्ने कार्य २०७६ चैत्र १ देखि प्रारम्भ भएता [...]

207, 2020

विज्ञप्ति (बिदामा आएकालाई र पुनः श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी वैदेशिक रोजगारमा जान स्वीकृति दिएको सम्बन्धमा)

July 2nd, 2020|0 Comments

कोभिड-१९ महामारीको कारण नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिने कार्य स्थगित रहेकोमा मिति २०७७/३/१५ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट देहायबमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छः (१)  बिदामा नेपाल आएका तथा भीषा [...]

1806, 2020

प्रेस विज्ञप्ति (विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने सम्बन्धमा )

June 18th, 2020|0 Comments

प्रेस विज्ञप्ति (विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने सम्बन्धमा ) २०७७ असार ४ नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७७/२/१२ को निर्णयानुसार "कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन [...]