सूचना!                                      सूचना!!                                  सूचना!!!

श्रमिक सूचना वैंकः प्रारम्भिक मस्यौदा

श्रम बजारसँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई एकिकृत गरी श्रमिक र रोजगारदाताबिच श्रम विनिमय (Job exchange) को लागि समयमा नै सूचना (Real Time Information) उपलब्ध गराउने उद्देश्यले श्रमिक सूचना बैंक स्थापना र सञ्चालनको लागि तयार भएको श्रमिक सूचना बैंकः प्रारम्भिक अवधारणपत्रको मस्यौदा www.moless.gov.npwww.pmep.gov.np मा उपलब्ध छ । यस अवधारणा उपर केहि राय, सल्लाह तथा सुझाव भए मिति २०७७/५/२ गते सम्ममा info.pmep.np@gmail.com मा पठाइ सहयोग गर्नुहुन यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सरकारी, निजी, सहकारी वा संघसंस्था, विषयविज्ञ तथा अन्य सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

मस्यौदा डाउनलोड गर्न यसमा क्लिक गर्नुहोस ।