श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारीको सुनिश्चित गरौँ, कोरोना महामारी र वेरोजगारी विरुद्धको संघर्षमा एकबद्ध हौ‌ं ।श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारीको सुनिश्चित गरौँ, कोरोना महामारी र वेरोजगारी विरुद्धको संघर्षमा एकबद्ध हौ‌ं ।