बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्य मिती २०७५ पौष १५ गते देखी श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र बुटवल सन्चालन ।