Migration day सप्ताव्यापी रुपमा मनाउन लागिएकोमा सबैका लागि जानकारीका लागि यो विज्ञप्ती प्रकाशन गरिएको छ ।