सूचना तथा समाचारहरु

/सूचना तथा समाचारहरु

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने यस मन्त्रालयमा सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुले थप धरौटी रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा

प धरौटी

वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति (शैक्षिक सत्र २०७६) का लागि निवेदन दिने बारे सुचना

वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति (शैक्षिक सत्र २०७६) का लागि निवेदन दिने [...]