सूचना तथा समाचारहरु

//सूचना तथा समाचारहरु
सूचना तथा समाचारहरु2018-10-31T17:29:43+00:00
1102, 2019
1301, 2019

सूचना

January 13th, 2019|0 Comments

यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी तर्जुमा भैरहेको प्रस्तावित परियोजना Accelerating Inclusive Jobs Growth for Youth in Nepal को वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा (Environmental and Social Management Framework) को मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक [...]