सूचना तथा समाचारहरु

//सूचना तथा समाचारहरु
सूचना तथा समाचारहरु2018-10-31T17:29:43+00:00
1309, 2018

विदेशमा काम गरी फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि महत्वपूर्ण सूचना

September 13th, 2018|0 Comments

विदेशमा काम गरी फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि महत्वपूर्ण सूचना

604, 2018

श्रम बुलेटिन प्रकाशनको लागि सूचना

April 6th, 2018|0 Comments

यस मन्त्रालयले प्रकाशन गर्न लागेको संलग्न स्पेशिफिकेशन अनुसारको बुलेटिन छपाई गर्नु पर्ने भएकाले सूचिकृत फर्महरुबाट ७ (सात) दिनभित्र दररेट सहित कोटेशन यस मन्त्रालयमा पेश गर्नु हुन सूचीत गरिन्छ ।