710, 2020

नपुग धरौटी वापतको रकम नबुझाएका स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण खारेज गरिएको सूचना

October 7th, 2020|0 Comments

नपुग धरौटी वापतको रकम नबुझाएका स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण खारेज गरिएको सूचना

1608, 2020

श्रमिक सूचना वैंकः प्रारम्भिक मस्यौदा

August 16th, 2020|0 Comments

सूचना!                                      सूचना!!                                  सूचना!!! श्रमिक सूचना वैंकः प्रारम्भिक मस्यौदा श्रम बजारसँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई एकिकृत गरी श्रमिक र रोजगारदाताबिच श्रम विनिमय (Job exchange) को लागि समयमा नै सूचना (Real Time Information) उपलब्ध गराउने उद्देश्यले श्रमिक [...]

1307, 2020

बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) काेषकाे रकम मुद्दती खातामा राख्ने सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानकाे सूचना ।

July 13th, 2020|0 Comments

बालबालिका (विकास तथा पुनर्स्थापना) काेषकाे रकम मुद्दती खातामा राख्ने सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानकाे सूचना ।

2006, 2020